NCU
 

ภาพบรรยากาศการไปแนะนำมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในจังหวัดกำแพงเพชร ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2549 ได้รับการตอบรับอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มากขึ้น ที่สำคัญ น้องๆ ยังให้ความสนใจสอบถามข้อมูลในคณะ/สาขา ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างมากมาย

โรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์


โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม


โรงเรียนคณฑีพิทยาคม


โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์


โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม


โรงเรียนตะพานหินโรงเรียนตากพิทยาคม


โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม


โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม


โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม


โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมโรงเรียนวังชมภูวิทยาคม


โรงเรียนวิทยานุกูลนารีโรงเรียนสรรพวิทยาคม


โรงเรียนสวนกุหลาบเพชรบูรณ์


โรงเรียนสากเหล็กวิทยา


โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม


โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมtcu    การอุดมศึกษา    กรอ.   UBI    eldc  moe
poli      cmtc
มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่  North - Chiang Mai University
169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5381-9999  โทรสาร. 0-5381-9998

Best View with MSIE5.0 + Require 800x600 Resolution +Java enable
e-mail to kittipong_p@northcm.ac.th
Motorola Razr
Visitor